Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Hapësira e ngrënies është drejtkëndëshi me përmasa 12 m me 8 m. Albi vizaton një skicë për të shënuar hapësirat e nevojshme nga secili prej mureve dhe ndërmjet çdo tavoline.

  1. Sa tavolina të modelit A mund ta mbushin hapësirën e ngrënies?
  2. Në qoftë se përmasat 12 m dhe 8 m janë të dhëna me interval gabimi 10 cm, gjeni kufijtë e sipërm dhe të poshtëm së hapësirës drejtkëndore.
  3. A jeni akoma dakord me përgjigjen e pyetjes a? Pse?