Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Çdo pjesëtarë i skuadrës kontakton me telefon furnitorë të mundshëm. Ata regjistrojnë numrin e telefonatave të bëra gjatë javës së parë dhe telefonata pa përgjigje.

  1. Cili prej tyre ka pjesën më të madhe të telefonatave pa përgjigje?
  2. Sa është numri i telefonatave pa përgjigje që parashikoni për 50 telefonatat e ardhshme që do të kryejë ekipi.
  3. Çfarë supozimesh keni bërë në përgjigjen e pyetjes b?