Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Xhulia thotë se "10x10x është gjithmonë më i madh se xx". Shpjegoni nëse ajo ka të drejtë.