Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Natën, yjet në qiell grupohen sipas temperaturës së sipërfaqes së tyre, të matur në mijë gradë.

Për të paraqitur këto të dhëna, vizatoni:

  1. një diagram me shtylla;
  2. një diagram rrethor.