Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në vend të \square, vendosni shenjën << ose >>.

  1. 24,3 \square 24,5
  2. -0,5 \square -0,9
  3. 0,5 \square 0,06
  4. 1,456 \square 1,46