Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Rrumbullakosni numrin:

  1. 45,892 në të dhjetat
  2. 0,0752 në të qindtat
  3. 0,0854në të mijtat
  4. 1521 në mijëshen më të afërt
  5. 78025 në qindëshen më të afërt
  6. 3,529 në të qindtat