Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në një maratonë, Semi vrapon për xx orë, ndërsa Andi vrapon për 36 minuta më shumë. Shuma e kohëve të tyre është 7 orë.

  1. Shkruani një ekuacion me të panjohur xx për shumën e kohëve të tyre.
  2. Zgjidhni ekuacionin për të gjetur kohën e Semit dhe të Andit. Përfundimet jepini në orë dhe minuta.