Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 7

Zgjidhja e ushtrimit 7 të mësimit Përsëritje 10 në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Zgjidhni sistemet e ekuacioneve të mëposhtme.

  1. {3x+4y=55x5y=20\begin{cases} 3x+4y=5 \\ 5x-5y=20 \end{cases}
  2. {5v3z=24v7z=8.5\begin{cases} 5v-3z=-2 \\ 4v-7z=-8.5 \end{cases}
  3. {yx=2y=x2\begin{cases} y-x=2 \\ y=x^2 \end{cases}
  4. {y=x2+5xy=x+5\begin{cases} y=x^2+5x \\ y=x+5 \end{cases}