Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 11

Zgjidhja e ushtrimit 11 të mësimit Përsëritje 2 në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Thjeshtoni shprehjet me thyesa algjebrike.

  1. 1a+2a\dfrac{1}{a} + \dfrac{2}{a}
  2. 2b53b8\dfrac{2b}{5} - \dfrac{3b}{8}
  3. 56c+23c\dfrac{5}{6c} + \dfrac{2}{3c}
  4. 34d12d2\dfrac{3}{4d} - \dfrac{1}{2d^2}
  5. 3d+5f\dfrac{3}{d} + \dfrac{5}{f}
  6. 3ab×5b3a2\dfrac{3a}{b} \times \dfrac{5b}{3a^2}
  7. 3a2b:9ab2\dfrac{3a^2}{b} : \dfrac{9a}{b^2}
  8. aa+1aa+2\dfrac{a}{a+1} - \dfrac{a}{a+2}