Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni kurset.

  1. Kursi nga pika B te pika A është 063°063\degree. Gjeni kursin nga A te B.
  2. Kursi nga pika D te pika C është 141°141\degree. Gjeni kursin nga C te D.
  3. Kursi nga pika F te pika E është 205°205\degree. Gjeni kursin nga E te F.