Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Cili katërkëndësh përshkruhet më poshtë?

  1. Katërkëndëshi ka një çift brinjësh paralele. Këndet nuk i ka të barabarta ndërmjet tyre.
  2. Katërkëndëshi ka dy çifte brinjësh paralele, dy çifte këndesh të barabarta dhe të gjitha brinjët me gjatësi të barabartë.