Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjashtëkëndëshat e dhënë në figurë, janë të ngjashëm. Gjeni xx dhe yy.