Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Nxënësit e një klase me 36 nxënës studiojnë ose gjuhën frënge, ose gjuhën spanjolle, por jo të dyja. Në klasë janë 15 djem. Gjuhën frënge e studiojnë 7 djem, ndërkohë që 19 nxënës studiojnë gjuhën spanjolle. Sa vajza studiojnë gjuhën spanjolle?