Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 2

Zgjidhja e ushtrimit 2 të mësimit Përsëritje 4 në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Në tabelë tregohet shuma e shpenzuar nga një konsullatë për shërbime të ndryshme.

Një konsullatë tjetër shpenzon në të njëjtin raport për çdo shërbim, por ka buxhet më të madh. Konsullata e dytë shpenzon 252 000 euro për "Shërbime për të moshuarit".

  1. Ndërtoni një diagram rrethor që paraqet informacionin e dhënë.
  2. Cili është buxheti i konsullatës së dytë?
  3. Ndërtoni një diagram me shtylla për shpenzimet e konsullatës së dytë.