Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 4

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit Përsëritje 4 në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Moshat e pjesëtarëve të një grupi aktorësh jepen më poshtë.

Femra: 31, 39, 27, 56, 58, 60, 28, 34, 37, 31, 43

Meshkuj: 52, 61, 35, 47, 48, 25, 30

  1. Për moshat e meshkujve, gjeni: i) mesoren; ii) ndryshesën ndërkuartilore.
  2. Për moshat e femrave, gjeni: i) mesoren; ii) ndryshesën ndërkuartilore.
  3. Krahasoni dy bashkësitë e të dhënave.