Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruajini si thyesa, në trajtën më të thjeshtë, numrat dhjetorë periodikë të mëposhtëm. Tregoni metodën tuaj.

  1. 0.80.\overline8
  2. 0.230.2\overline3