Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruajini në rendin rritës numrat e mëposhtëm.

  1. 916;58;23\dfrac{9}{16}; \dfrac{5}{8}; \dfrac{2}{3}
  2. 22.2%; 0.20.\overline2; 15\dfrac{1}{5}