Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit Përsëritje 6 në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Përdorni formulën v=u+atv=u+at për të njehsuar vlerën e:

  1. vv, në qoftë se u=5u=5, a=2a=-2 dhe t=8t=8;
  2. uu, në qoftë se v=60v=60, a=4a=4 dhe t=10t=10;
  3. aa, në qoftë se v=36v=36, u=0u=0 dhe t=4t=4;
  4. tt, në qoftë se v=20v=20, u=50u=50 dhe a=6a=-6.