Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Duke kryer veprimet, tregoni se identiteti i mëposhtëm është i vërtetë.

5(2x+3)+2(45x)235(2x+3)+2(4-5x) \equiv 23