Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Vërtetoni që shuma e tre numrave të plotë të njëpasnjëshëm është shumëfish i numrit 3.