Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një ruletë me 5 ngjyra është rrotulluar disa herë dhe rezultatet janë paraqitur në tabelën e mëposhtme.

  1. Cila është vlera e aa-së?
  2. Kopjoni dhe plotësoni tabelën me të gjitha denduritë relative.
  3. Përdorni këto rezultate për të vlerësuar sa herë ruleta ka ndaluar në zonën blu, në qoftë se është rrotulluar 300 herë.