Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në një çantë gjenden, 12 sfera blu dhe 26 të gjelbra. Nga çanta nxirret rastësisht një sferë. Sa është probabiliteti që sfera të jetë:

  1. blu?
  2. e kuqe?
  3. blu ose e gjelbër?