Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Probabiliteti që një lojtar tenisi të fitojë një pikë është 1120\dfrac{11}{20}. Sa është probabiliteti që ai ta humbë pikën?