Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit Detyra 2

Zgjidhja e ushtrimit Detyra 2 të mësimit Aftësohuni: Plani i Biznesit në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Shokët duhet të parashikojnë sa të ardhura përafërsisht do të përfitojnë nga restoranti i tyre gjatë vitit të parë. Për këtë, ata ngrenë disa hipoteza. Me rritjen e të ardhurave, ata duan t'i bëjnë stafit rritje page.

  1. Përdorni hipotezat e tyre për të parashikuar të ardhurat për vitin e parë, pa përfshirë këtu TVSh-në.
  2. Shkruani një formulë për fitimin PP (paratë e mbetura pas pagesës së shpenzimeve), në lidhje me ndryshoret e tjera të listuara.
  3. Në një vit: G=2000000G=2000000 lekë; S=4000000S=4000000 lekë, C=1500000C=1500000 lekë. Gjeni PP, për vlerën e RR të gjetur në kërkesën a.
  4. Shkruani SS në varësi të ndryshoreve të tjera, duke u nisur nga formula që shkruat në kërkesën b. Gjeni vlerën e re të SS për R=20000000R=20000000 lekë dhe G=3000000G=3000000 lekë. Mbani vlerat e CC dhe PP të pandryshuara nga ato në kërkesën c.