Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në diagramet e mëposhtme, numri në secilën prej kutive është i barabartë me shumën e dy numrave në kutitë sipër saj. Kopjoni dhe plotësoni diagramet.