Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Vendosni kllapat, në mënyrë që barazimet e mëposhtme të jenë të vërteta.

  1. 3 + 4 ×\times 5 = 35
  2. 4 : 3 + 5 = 613\dfrac{1}{3}
  3. 5(23^3 + 0,4) : 4 - 3 ×\times (-1) = 6