Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Më pas, Anita provoi të renditë numrat e mëposhtëm në rend rritës.

42 : 100; 0,3 ×\times 10; 4236 : 1000; 516 : 10; 42 ×\times 100; 216 ×\times 1000

A i ka renditur ajo saktë numrat? Argumentoni përgjigjen tuaj.