Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Robert Vadlov (Robert Wadlow), burri më i gjatë në botë, ishte 271,78 cm i gjatë. Jao Defen (Yao Defen), gruaja më e gjatë në botë, ishte 233,34 cm e gjatë.

  1. Një kandidat për rekordin e burrit më të gjatë në botë, e paraqiti gjatësinë e tij 271,8 cm. A është e sigurt se ai e ka thyer rekordin botëror? Argumentoni përgjigjen tuaj.
  2. Një kandidate për rekordin e gruas më të gjatë në botë, e paraqiti gjatësinë e saj 233,341 cm. A është e sigurt se ajo e ka thyer rekordin botëror? Argumentoni përgjigjen tuaj.