Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Deni është 36 vjeç, kurse Zhaneta 44 vjeçe. Zhaneta thotë se ajo dhe Deni janë të së njëjtës moshë të përafruar në dhjetëshe.

  1. A është e saktë Zhaneta?
  2. A do të jenë Deni dhe Zhaneta të së njëjtës moshë të përafruar në dhjetëshe edhe pas një viti?
  3. Sa vjeç do të jenë Deni dhe Zhaneta herën tjetër kur ata do të jenë të së njëjtës moshë të përafruar në dhjetëshe?