Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ndërkohë që Toka rrotullohet rreth boshtit të saj, gjithçka në sipërfaqen e saj lëviz bashkë me të. Largesa e përshkuar nga një objekt në sipërfaqen e Tokës në një ditë, si rezultat i këtij rrotullimi, është 3,142xx, ku xx është diametri i rrethit që përshkon objekti. Diana jeton në ekuator, ndërsa Eduardi jeton në Angli, kështu që x=12756x = 12756 km për Dianën dhe x=8134x = 8134 km për Eduardin.

  1. Rrumbullakosni të dyja vlerat e xx në mijëshen më të afërt.
  2. Përdorni përgjigjet tuaja të kërkesës a për të gjetur përafërsisht ndryshesën e largesave që përshkojnë Diana dhe Eduardi në një ditë.