Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme pa përdorur makinën llogaritëse. Përfshini në përgjigje edhe njësitë matëse.

  1. Një qese me karamele, me masë 113 g, mban karamele me masë 4,5 g dhe letrat e tyre mbështjellëse me masë 0,5 g. Sa karamele ka në qese?
  2. Një stadium e ka syprinën ku ulen tifozët 135400 m2. Për t'u ulur, çdo tifozi i takon 5,4 m2. Rrumbullakosni në mijëshen më të afërt numrin e tifozëve që mund të ulen në stadium.