Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Formula 2d=n(n3)2d=n(n-3), tregon numrin e diagonaleve, dd, të një shumëkëndëshi me nn brinjë. Një shumëkëndësh ka 54 diagonale. Sa brinjë ka ky shumëkëndësh?