Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit Vlerësim 2 në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Syprina anësore e një koni rrethor jepet me formulën S=πrlS=\pi rl, ku rr është rrezja e bazës dhe ll është apotema.

  1. Gjeni SS për konin me rreze baze 5 cm dhe apotemë 10 cm.
  2. Gjeni rr, kur S=45S = 45 m2 dhe l=4l = 4 m.
  3. Gjeni ll, kur S=126,4S = 126,4 cm2 dhe r=12,3r = 12,3 cm.