Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 10

Zgjidhja e ushtrimit 10 të mësimit Vlerësim 2 në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Thjeshtoni thyesat e mëposhtme.

  1. 5599\dfrac{55}{99}
  2. 55100\dfrac{55}{100}
  3. 2636\dfrac{26}{36}
  4. 4q10\dfrac{4q}{10}
  5. 15x23x\dfrac{15x^2}{3x}
  6. 8pq16q2\dfrac{8pq}{16q^2}
  7. (3ab)46a2b4\dfrac{(3ab)^4}{6a^2b^4}
  8. 2z812\dfrac{2z-8}{12}