Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Gjeni një shprehje për perimetrin e trekëndëshit në figurë. Shkruajeni përgjigjen në trajtë të thjeshtuar.
  2. Baza e trekëndëshit është 5 m. Gjeni xx.
  3. Për vlerën e xx të gjetur në kërkesën b, gjeni gjatësitë e dy brinjëve të tjera të trekëndëshit.