Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjergji e ndau katrorin STUV në katër drejtkëndësha SADC, ATED, DEUB dhe CDBV.

Gjergji pohon se syprinat e drejtkëndëshave në trajtë të thjeshtuar, janë si më poshtë.

  • Syprina e SADC: 4y4y
  • Syprina e ATED: 28
  • Syprina e DEUB: 7y7y
  • Syprina e CDBV: y2y^2
  1. Duke përdorur argumente gjeometrike, tregoni pse syprinat e dheëna nga Gjergji janë gabim.
  2. Gjeni syprinën e saktë të drejtkëndëshit CDBV në trajtë të thjeshtuar.