Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ana është xx vjeçe.

  1. Ana ka dy vëllezër binjakë, të cilët janë 5 vjet më të vegjël se dyfishi i moshës së Anës. i) Gjeni një shprehje, në trajtë të thjeshtuar, për moshën e të tre fëmijëve së bashku. ii) Faktorizoni shprehjen e gjetur në kërkesën i.
  2. Mosha e babait të Anës është tre vjet më shumë se katërfishi i moshës së Anës. Nëna e saj është dy vjet më e re se babai. i) Gjeni një shprehje, në trajtë të thjeshtuar, për shumën e moshave të prindërve të Anës. ii) Faktorizoni shprehjen e gjetur në kërkesën i.