Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një piramidë e ka bazën drejtkëndore me gjerësi 2p2p dhe gjatësi 5p5p. Secila nga dy faqet trekëndore të piramidës e ka syprinën 2p(3p+2)2p(3p+2), ndërsa secila nga dy faqet e tjera e ka syprinën 5p(p3)5p(p-3).

  1. Gjeni një formulë të thjeshtuar për syprinën e përgjithshme të piramidës.
  2. Faktorizoni shprehjen e gjetur në kërkesën a.