Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Sa është këndi ndërmjet akrepit të orës dhe akrepit të minutave, kur ora shënon shtatë e pesë?
  2. Suzana thotë se ndërmjet orës 1:05 dhe 1:06, akrepi i orës dhe ai i minutave tregojnë të njëjtin kurs. A është e vërtetë kjo? Argumentoni përgjigjen tuaj.