Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një anije udhëtarësh po lundron në kursin 135°135\degree. Për t'iu shmangur një stuhie, anija ndërron drejtimin e lëvizjes dhe vazhdon me kurs 32°32\degree. Me çfarë këndi është rrotulluar anija?