Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Tri fshatra paraqiten si kulmet e trekëndëshit të treguar në figurë. Kursi nga fshati në perëndim, tek ai në lindje, është 75°75\degree. Jepni kursin:

  1. nga fshati në perëndim, tek ai në qendër;
  2. nga fshati në lindje, tek ai në perëndim;
  3. nga fshati në lindje, tek ai në qendër;
  4. nga fshati në qendër, tek ai në perëndim.