Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Aida dhe Sonila janë në majë të një kodre. Aida është me fytyrë nga veriu, ndërsa Sonila është me fytyrë nga jugu. Shpjegoni pse ato mund të jenë përballë njëra-tjetrës.