Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit Vlerësim 3 në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Arjani dha pohimet e mëposhtme për trekëndëshat. Tregoni a është i vërtetë apo jo secili nga pohimet. Për pohimet që janë të vërteta, jepni një shembull. Për pohimet që nuk janë të vërteta, shpjegoni pse janë të pavërteta.

  1. Disa trekëndësha kanë dy kënde të gjera.
  2. Disa trekëndësha kanë një kënd të gjerë dhe dy kënde të ngushta.
  3. Disa trekëndësha kanë një kënd të drejtë, një kënd të ngushtë dhe një kënd të gjerë.
  4. Disa trekëndësha kanë një kënd të drejtë dhe dy kënde të ngushta.