Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Lartësia e një statuje, që në të vërtetë është 288 cm e lartë, në një fotografi doli 19,2 cm e lartë, nga të cilat 8 cm ishin vetëm këmbët e saj. Sa centimetra janë këmbët e statujës së vërtetë?