Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Diagrami me shtylla, tregon monedhat e ndryshme që ka Arjani në kutinë e tij të kursimeve.

  1. Arjani sapo ka shtuar edhe 15 monedha me vlerë 10 lekë, 14 monedha me vlerë 20 lekë dhe 7 monedha me vlere 100 lekë. Shtojini këto të dhëna në diagramin me shtylla.
  2. Cila monedhë ndeshet më shpesh në kuti?
  3. Cila është vlera e monedhës mesore në kuti?
  4. Gjeni vlerën mesatare të monedhave në kuti.