Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Diagrami rrethor paraqet mënyrën se si 1200 punonjës të një fabrike shkojnë në punë gjatë verës.

  1. Cila është mënyra modale e udhëtimit?
  2. Cila është mënyra e udhëtimit më pak e pëlqyer?
  3. Sa për qind e punonjësve shkojnë në punë me autobus?
  4. Sa punonjës shkojnë në punë me makinë?
  5. Sa punonjës shkojnë në punë me biçikletë?