Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 5

Zgjidhja e ushtrimit 5 të mësimit Vlerësim 4 në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Emilia regjistroi largesat e përshkuara me makinë në 10 udhëtime (në kilometra).

  1. Llogaritni: i) mesataren; ii) mesoren; iii) modën.
  2. Emilia pretendon se ajo ka udhëtuar mesatarisht 100 km në ditë. A ka të drejtë ajo? Argumentoni përgjigjen tuaj.
  3. Llogaritni: i) amplitudën; ii) ndryshesën ndërkuartilore.
  4. Emilia kupton që një largesë e ka regjistruar gabim, në vend të 88 km, ajo ka kryer 98 km. Pa kryer llogaritje të tjera, thoni nëse ndikon kjo në mesataren aritmetike, mesoren, modën, amplitudën, ndryshesën ndërkuartilore të largesave. Argumentoni përgjigjet tuaja.