Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Diagrami paraqet moshat e të gjithë personave që ndodheshin në një hotel. Personat me moshë jo më të madhe se 10 vjeç, ishin 50.

  1. Sa persona me moshë nga 10 deri 20 vjeç ndodheshin në hotel?
  2. Sa persona me moshë nga 50 deri 80 vjeç ndodheshin në hotel?
  3. Sa persona ndodheshin gjithsej në hotel?