Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Jordi pyeti disa vajza në shkollën e tij nëse e lexonin revistën "Tirana" dhe mbajti shënim përgjigjet e mëposhtme.

Shpjegoni pse numrat në tabelë janë rrumbullakosur.