Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani në rendin rritës numrat e mëposhtëm.

0.34;38;33130.34; \dfrac{3}{8}; 33\dfrac{1}{3}%; 514\dfrac{5}{14}; 0.334; 33.3%